velikost textu: malá | střední | velká | největší

ZÁKLAD  BYL POLOŽEN, JE TŘEBA POKRAČOVAT

Takto končilo loňské hodnocení 1. sportovních her důchodců, které se uskutečnily i s účastí důchodců ze Slovenska v Mostě (viz Doba seniorů č. 10 - říjen 2014). Předseda SD ČR Ing. Oldřich Pospíšil v něm vyslovil na závěr přání, aby druhého ročníku celostátního - republikového kola soutěžení důchodců se zúčastnili sportovci ze všech našich krajů. Aby tím byl překročen počet mostecký - čtyřicet členů naší delegace.

Ve  dnech 30. 7. až 2. 8. 2015 se podruhé sešli na celostátních sportovních hrách sportovci z řad důchodců tentokrát v Brně v areálu Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Čichnově ulici. Deset krajů po osmi soutěžících v deseti disciplínách přizpůsobených jejich věku - hod šipkou do terče, ruský kuželník, minigolf, střelba na malou hokejovou branku, běh s raketou a míčkem, bollo-ball, běh s kolečkem zatíženým břemenem, běh na krátkou trať... jen pro ukázku - ve všech soutěžích se ukázalo, že sport je mnoha důchodcům velmi blízký a mohou snadno splnit  přání hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, který soutěže zahajoval. Přál si, aby ukázali, že ve zdravém těle je zdravý duch a současně naplnili olympijské, že cílem je ne zvítězit, ale účastnit se.  Boje ve všech  disciplinách byly nesmlouvavé, vždyť šlo o medaile, ale i o celkové vítězství  a získání putovního poháru. A to hodnotili nejen pozvaní hosté – Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SD ČR, jeho dva místopředsedové František Prášek a Ivan Vodák, předseda RK SD ČR Petr Kalábek a Michal Kotian z Jednoty dôchodcov Slovenska, ale i neočekávaný autobus fanoušků z jednoho kraje a někteří fandové z blízkého brněnského okolí. Ač tomu mnozí zpočátku nevěřili, už v poledne bylo dobojováno a pro rozhodčí začalo velké a složité počítání.

Odpolední odpočinek soutěžící a jejich doprovod strávili na Brněnské přehradě, loď Lipsko je povozila ve dvou hodinách po brněnském moři pod hradem Veveří až do Veverské Bitýšky. Z lodě se jim nechtělo, těšili se ale na slavnostní vyhodnocení sportovního zápolení. Bylo uděleno celkem  40  sad medailí za 1. - 3.místo dle věku - do 70 let a nad tuto hranici v kategoriích mužů a žen. Ukázali se mezi námi i vrcholně úspěšní - získali i čtyři "drahé kovy". Celkovým vítězem a držitelem putovního poháru se stal kraj Ústecký s 10 zlatými, 8 stříbrnými a 4 bronzovými medailemi, celkově získali jeho lidé 78 bodů. Druhé místo získal kraj Liberecký - 64 body, na třetím místě se umístil kraj Královéhradecký - 45 bodů.  Večer pokračoval rautem, při vínečku a  hudbě k tanci se všichni bavili až do pozdních hodin. Pro budoucí "statistiky" dodávám, že celkově se sportovních her zúčastnilo 128 osob, nejstarší soutěžící byla paní Vlasta Forstová (Vysočina), z mužů pan Karel Kogler (Liberecký kraj).

V sobotu dopoledne poznávali naši hosté  náš "štatl". Ve třech skupinách ve dvou hodinách s průvodkyněmi Turistického informačního centra prošli střed města, obdivovali i Petrov, někteří stihli i pohled na Brno z věže Staré radnice. Nadšeni byli všichni, zvláště ti, co přijeli zdaleka. Ještě by chodili, po obědě bylo však třeba nasednout do dvou autobusů a přesunout se do nejnavštěvovanějšího zámku republiky - do Lednice. Přesvědčili jsme se s nimi o pravdivosti výpočtů - plno, ještě že jsme měli zajištěn přednostní nástup. Den jsme zakončili ve Valticích, ve vinném sklípku, s vínem a pohoštěním. Setkání i zde bylo využíváno k předávání zkušeností a navazování družebních vztahů. Při loučení před odjezdem do svých domovů se všichni těšili na další pokračování, vřele děkovali všem, kteří na tomto setkání "pracovali" a připravovali ho z jakékoliv pozice. Je třeba se k nim připojit, děkovat a věřit, že setkání budou další - možná i česko - slovenská.

 

PaedDr.Jan Žáček
1.místopředseda MO SD ČR Brno - město


Fotografie z této akce si můžete prohlédnou ve Fotogalerii.

Copyright © 2009 SDČR , powered by redaQ