velikost textu: malá | střední | velká | největší

Základní informace

Svaz důchodců ČR – městská organizace Brno

Právní subjekt: pobočný spolek

IČ: 69 706 824

Statutární zástupce: Mgr. Alena Kudličková

Adresa:

Svaz důchodců ČR, p. s.

Městská organizace Brno
Běhounská 17
602 00  Brno

Telefon + 420 545 575 257

 

Provozní doba sekretariátu

pondělí 9 - 13 hodin

úterý 9 - 13 hodin

 

Prodej zájezdů

pondělí 10 - 13 hodin

E-mail:

svaz.duchodcu.brno@seznam.cz

Členství v Městské organizaci Brno

Členem se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami Svazu důchodců ČR. Roční členský příspěvek činí 50 Kč. Na základě vyplněné přihlášky je žadateli vystaven členský průkaz. Tento průkaz opravňuje majitele k návštěvě všech akcí pořádaných městskou organizací Brno a využívat služby, které městská organizace Brno pro své členy zabezpečuje.

 

Copyright © 2009 SDČR , powered by redaQ