velikost textu: malá | střední | velká | největší

Adresa:

Senioři ČR, z. s.

Městská organizace Brno
Běhounská 17
602 00  Brno

Telefon:

+420 545 575 257

Email:

svaz.duchodcu.brno@seznam.czSprávce stránek: Mgr. Miloš Hudec

Základní informace

Senioři České republiky, z. s.

Právní subjekt: zapsaný spolek

IČ: 697 06 824

Statutární zástupce: Mgr. Alena Kudličková

Adresa:

Senioři ČR, z. s.

Městská organizace Brno
Běhounská 17
602 00  Brno

Telefon + 420 545 575 257

 

Provozní doba sekretariátu

pondělí 9 - 13 hodin

úterý 9 - 13 hodin

 

Prodej zájezdů

pondělí 10 - 13 hodin

E-mail:

svaz.duchodcu.brno@seznam.cz

Členství v Městské organizaci Brno

Členem se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami Seniorů ČR. Roční členský příspěvek činí 50 Kč. Na základě vyplněné přihlášky je žadateli vystaven členský průkaz. Tento průkaz opravňuje majitele k návštěvě všech akcí pořádaných městskou organizací Brno a využívat služby, které městská organizace Brno pro své členy zabezpečuje.

 

Copyright © 2009 SDČR , powered by redaQ