velikost textu: malá | střední | velká | největší

Adresa:

Senioři ČR, z. s.

Městská organizace Brno
Běhounská 17
602 00  Brno

Telefon:

+420 545 575 257

Email:

svaz.duchodcu.brno@seznam.czSprávce stránek: Mgr. Miloš Hudec

 

 

 POZVÁNKA

na Výroční členskou schůzi Seniorů ČR, městské organizace Brno, která se bude konat 17. března 2022 od 14. hodin ve společenském sále MČ Brno-střed, Dominikánská č. 2.

Program:
1) Zpráva o činnosti
2) Zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2022
3) Zpráva kontrolní a revizní komise
4) Zpráva mandátové komise
5) Diskuse
6) Volba členů výboru a revizní komise
7) Zpráva návrhové komise

Vezměte s sebou členský průkaz ke kontrole, vstup pouze s rouškou - po očkování či prodělaném covidu.

 

 Základní informace

Senioři České republiky, z. s.

Právní subjekt: zapsaný spolek

IČ: 697 06 824

Statutární zástupce: Mgr. Alena Kudličková

Adresa:

Senioři ČR, z. s.

Městská organizace Brno
Běhounská 17
602 00  Brno

Telefon + 420 545 575 257

 

Provozní doba sekretariátu

pondělí 9 - 13 hodin

úterý 9 - 13 hodin

 

Prodej zájezdů

pondělí 10 - 13 hodin

E-mail:

svaz.duchodcu.brno@seznam.cz

Členství v Městské organizaci Brno

Členem se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami Seniorů ČR. Roční členský příspěvek činí 50 Kč. Na základě vyplněné přihlášky je žadateli vystaven členský průkaz. Tento průkaz opravňuje majitele k návštěvě všech akcí pořádaných městskou organizací Brno a využívat služby, které městská organizace Brno pro své členy zabezpečuje.

 

Copyright © 2009 SDČR , powered by redaQ